Algemeen

Week van gebed

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt in Nederland georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Op www.weekvangebed.nl ontdek je hoe je mee kunt doen en kun je materialen bestellen.

Ook in Apeldoorn willen we als christenen weer aansluiten bij deze gebedsweek. Het plan voor 2024 is dat, net als in 2023, iedere avond in een andere Kerk/Gemeente gebeden wordt. We maken daarbij gebruik van het Gebedsboekje wat ons door MissieNederland wordt aangereikt. We bidden iedere avond 1 uur, van 19.30 uur tot 20.30 uur, en laten ons die avond leiden door de aangegeven tekst en het thema wat in het Gebedsboekje staat voor die avond.

Anders dan in 2023 willen we dit gebed nu graag combineren met gebed voor missionaire organisaties die in Apeldoorn gevestigd zijn. Dit vindt dan plaats gedurende de laatste half uur. We verwachten dan van die organisatie dat iemand een heel korte inleiding houdt over wat zij doen en dat zij gebedspunten aanreiken waarvoor dan veelal in groepjes gebeden kan worden. De ontvangende kerk vult dan het eerste half uur en sluit af met een lied en gebed.

Wil(t) u/je dat er in uw/jouw Kerk/Gemeente ook een avond wordt gebeden dan kun je je opgeven bij Luc Cozijnsen (lcozijnsen@solcon.nl) of bij Maaike van Gemeren (maaike.gemeren@solcon.nl).

Wij zien uit naar uw/jullie reactie.