Algemeen

Filmopnames m.b.t. beroepingswerk

Komende zondag 11 februari willen we graag filmopnames maken voor het beroepingswerk. We willen beelden maken van de voorbereiding (voor de dienst), het kinderwerk (tijdens de dienst) en onze mooie gemeente (na de dienst). We zullen aangeven wanneer we gaan filmen, zodat je/u uit beeld kan blijven als je/u dat wilt.

Voor het kinderwerk zullen we een apart bericht uitdoen in de ouderapp, waarin je/u kan aangeven of jullie zoon/dochter wel of niet in beeld mag.

Voor vragen en/of eventuele opmerkingen, vragen we je/u te mailen naar predikantgezocht@fonteinapeldoorn.nl.