Diaconie

Diaconale collecte 12 mei

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een van de voorbeelden waar deze collecte voor bedoeld is, is De Sleutel in Apeldoorn met twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen daar de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.