Avondbijeenkomst op zondag

De avondbijeenkomsten op zondag zijn anders van opzet. Tijdens iedere avond wordt er stilgestaan bij een (geloofs)thema. De aanwezige mensen worden waar mogelijk er ook persoonlijk bij betrokken, door bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan (in kleine of grotere groepen).

Regelmatig is er op zondagavond een singin. Musici uit de gemeente, maar ook andere enthousiaste muzikanten, leveren hun bijdragen. Vaak is er een spreker/voorganger die een korte Bijbeluitleg geeft.