Deze zondag vierde we Pasen! De dienst heb ik voorbereid met een 25plus-kring van twintigers en dertigers, die met mij alvast de centrale Bijbeltekst 1 Korintiërs 15:1-23 hebben gelezen en de…
De dienst zondag 5 februari werd geleid door onze oud-predikant ds. Sjoerd Muller. Het thema van de dienst was: ‘Als God je vraagt te leiden’. De schriftlezingen zijn uit Richters…