De dienst zondag 5 februari werd geleid door onze oud-predikant ds. Sjoerd Muller. Het thema van de dienst was: ‘Als God je vraagt te leiden’. De schriftlezingen zijn uit Richters…