In de viering, voorbereid door wijkkring 4, gaat het over de verhouding tussen wet en genade. Wettisch geloven houdt in dat er “iets” namens ons tegenover de liefde van God…