Deelgenoot/zending

Zendingsbericht uit Afrika

Beste vrienden, we wensen jullie veel heil en zegen voor het nieuwe jaar! Het was fijn dat we hier samen met andere christenen kerst konden vieren. Met de Engelssprekenden vierden we kerst een week eerder. De kinderen hadden samen een nativity play ingestudeerd, een Amerikaanse gewoonte waarin het kerstverhaal nagespeeld/uitgebeeld wordt. Gideon speelde een schaap […]

Algemeen Deelgenoot/zending

Zendingsnieuws uit Afrika

‘Christien, wil je voor me bidden? Echt. Het is moeilijk!’ ‘Hoe kan ik voor je bidden, wat is er moeilijk?’ Met vermoeide ogen kijkt ze me aan: ‘Gisteren is de baby van mijn oudste nicht Nansa overleden, hij was nog maar 9 maanden. Dat is erg verdrietig, maar er is nog meer. Een andere nicht, […]

Deelgenoot/zending

Tweede collecte 14 augustus 2022

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook […]

Deelgenoot/zending

Gebedsmail Joram en Daniëlle Oudshoorn

We ontvingen weer een gebedsmail van het zendingsechtpaar Joram en Daniëlle Oudshoorn. Graag vragen we je aandacht voor deze punten: Wilt u met ons DANKEN: Dank voor Gods trouw en liefde Dank God voor de positieve voorbereidingsdagen voor het tweede semester op de  Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). Dank voor Gods aanwezigheid en plannen in […]

Deelgenoot/zending

Gebeds- en dankpunten zendingsechtpaar Oudshoorn

Joram en Daniëlle Oudshoorn wonen in Namibië. Joram werkt als theologisch docent aan de Evangelical Theological Seminary (NETS). De Fontein ondersteunt het zendingswerk van de familie Oudshoorn. Wilt u met ons DANKEN: Dank de Heer onze God. Hij is goed. Hij is ons licht en ons heil, voor wie zullen we vrezen? Dank God voor […]

Deelgenoot/zending

Tweede collecte 6 maart

Rwanda – met zusters werken aan gezond eten Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond […]

Deelgenoot/zending

Bijdrage familie Oudshoorn

Als geloofsgemeenschap De Fontein hebben we, enkele jaren geleden, besloten de familie Oudshoorn financieel te steunen voor hun werk in Namibië. We hebben daarvoor een bedrag toegezegd van minimaal € 500,- per jaar. Tot nu toe hebben we met elkaar al een bedrag verzameld van € 800. Dit bedrag heb ik onlangs overgemaakt naar de […]

Deelgenoot/zending

Gebed – Oudshoorn in Afrika

Onderstaand vindt u de gebedsmail van Joram en Daniëlle en hun kinderen Miriam, Tirza, Joëlle en Elise. Dit zendingsgezin wordt mede ondersteund vanuit De Fontein Apeldoorn. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid door gebed voor hen, alles daaromheen en Namibië! Heeft u een vraag of opmerking inzake gebed voor Oudshoorn in Afrika, mail gerust naar gebed.oudshoorninafrika@gmail.com Verblijd […]

Deelgenoot/zending

Gebedsmail Joram en Daniëlle Oudshoorn

Onderstaand vind je de gebedsmail mei 2021 van Joram en Daniëlle en hun kinderen Miriam, Tirza, Joëlle en Elise. Dank dat je weer meebidt en ook zo verbonden blijft met hen en Namibië, heel erg waardevol. Wilt u met ons DANKEN: Loof de Heer onze God, Hij is groot, bekleed met majesteit en glorie. We zijn heel dankbaar dat […]