Deelgenoot/zending

2e Collecte: Kerk in Actie

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende […]

Deelgenoot/zending

Nieuwsbrief Willem & Christien

Ons team dat zich inzet voor actief Bijbelgebruik heeft een mooie zondagsschoolmethode vertaald in Bambara. Nu zijn andere taalgroepen ook geïnteresseerd in de methode en daarom was er vorigeweek een training voor drie taalgroepen. Eén van de taalgroepen, de K-taal, heeft een Bijbelvertaalteam dat bestaat uit protestante en katholieke vertalers. Daarom waren er voor hun […]

Deelgenoot/zending

Nieuwsbrief familie Oudshoorn

Wilt u met ons DANKEN: Dank God voor Zijn goedheid en trouw. Dank God voor de studenten van het Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) die door Jorams vak Christian Leadership in a Learning Community enthousiast worden om christenen toe te rusten in de lokale gemeente. Dank dat we zo duidelijk zien in Goreangab dat God […]

Deelgenoot/zending

Nieuwsbrief Willem en Christien Baarssen

Vorige maand is het ons niet gelukt om een stukje te schrijven, want we waren alle vier tegelijk ziek. Eerst werd Gideon ziek met hoofdpijn en overgeven. Hij had malaria en keelontsteking, daarna werd Christien ziek: ook malaria en keelontsteking. Toen kreeg Daniël koorts, gelukkig alleen maar keelontsteking. En toen Willem, met malaria. Het waren […]

Deelgenoot/zending

Gebedsmail familie Oudshoorn in Afrika

De Fontein steunt het zendingswerk van Joram en Daniëlle Oudshoorn in Namibië. Regelmatig sturen ze een gebedsmail. Wilt u met ons DANKEN: Dank God; Hij is goed. Dank God voor het nieuwe NETS afstandsprogramma waar Joram druk mee bezig is. Onlangs kon hij aan een eerste groep van 12 mensen het nieuwe NETS Discipelschap Certificaat […]

Deelgenoot/zending

Zendingsbericht uit Afrika

Beste vrienden, we wensen jullie veel heil en zegen voor het nieuwe jaar! Het was fijn dat we hier samen met andere christenen kerst konden vieren. Met de Engelssprekenden vierden we kerst een week eerder. De kinderen hadden samen een nativity play ingestudeerd, een Amerikaanse gewoonte waarin het kerstverhaal nagespeeld/uitgebeeld wordt. Gideon speelde een schaap […]

Algemeen Deelgenoot/zending

Zendingsnieuws uit Afrika

‘Christien, wil je voor me bidden? Echt. Het is moeilijk!’ ‘Hoe kan ik voor je bidden, wat is er moeilijk?’ Met vermoeide ogen kijkt ze me aan: ‘Gisteren is de baby van mijn oudste nicht Nansa overleden, hij was nog maar 9 maanden. Dat is erg verdrietig, maar er is nog meer. Een andere nicht, […]

Deelgenoot/zending

Tweede collecte 14 augustus 2022

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook […]

Deelgenoot/zending

Gebedsmail Joram en Daniëlle Oudshoorn

We ontvingen weer een gebedsmail van het zendingsechtpaar Joram en Daniëlle Oudshoorn. Graag vragen we je aandacht voor deze punten: Wilt u met ons DANKEN: Dank voor Gods trouw en liefde Dank God voor de positieve voorbereidingsdagen voor het tweede semester op de  Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). Dank voor Gods aanwezigheid en plannen in […]

Deelgenoot/zending

Gebeds- en dankpunten zendingsechtpaar Oudshoorn

Joram en Daniëlle Oudshoorn wonen in Namibië. Joram werkt als theologisch docent aan de Evangelical Theological Seminary (NETS). De Fontein ondersteunt het zendingswerk van de familie Oudshoorn. Wilt u met ons DANKEN: Dank de Heer onze God. Hij is goed. Hij is ons licht en ons heil, voor wie zullen we vrezen? Dank God voor […]