Algemeen Leren en ontmoeten

Ochtenddienst

Maarten Bondzio, Luthers predikant, is vandaag opnieuw onze voorganger. We zullen dus staande naar het Evangelie luisteren; dit keer is dat een kort gedeelte uit Mattheüs 13: de verzen 44-52. De Here Jezus spreek over het Koninkrijk van God in gelijkenissen: een dagloner die een schat vindt in een akker, een koopman op zoek naar […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Pinksterdienst

Pinksterzondag staat in het teken van de uitstorting van de Heilige Geest, de verjaardag van de kerk. Wij mogen leven door de Geest. Niet de wet maar de Geest maakt vrij. Als wij door de Geest worden geleid mogen wij ons kinderen van God weten broers en zussen van Jezus, daarmee ook samen met Christus […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Doopdienst

Deze zondag ben je van harte welkom in deze feestelijke doopdienst! Sam en Levi worden gedoopt; Sam is de zoon van Jaap en Linda; Levi de zoon van Maarten en Quirine. We lezen samen uit Johannes 15:9-16, waar Jezus vertelt over ‘vriendschap’. Dat is het ook thema van de overdenking: de vriendschappen die Sam en […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Ochtenddienst

Simon, heb je me lief, meer dan deze? Wat een vraag. Een vraag die blijft branden, na al die eeuwen. Jezus gaat en ‘de kerk’ gaat beginnen. In die kerk zal het gaan om de liefde tot Christus. Die kerk is niet zomaar een losse vereniging. Jezus wijst een herder aan voor de kudde en […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Vorming en toerusting

Afgelopen zondag is tijdens de dienst de vraag gesteld: “wat hebben we nodig als Fontein om te groeien” en “wat heb jij nodig om te groeien” en “wat doe jij nu zelf om te groeien?”. En de oproep om via gemeenteopbouw@defonteinapeldoorn.nl te reageren. Bij deze de herinnering daaraan. Heel graag hoor ik wat je nu […]

Leren en ontmoeten

Paasdienst: De kerk staat op!

We vieren dit jaar Pasen met het thema ‘de kerk staat op!’. We lezen tijdens de dienst uit Lucas 24:1-11 over de opstanding van Jezus. De tweede Bijbellezing is Handelingen 19:8-12, waar Paulus vanuit de synagoge een nieuwe ‘kerkplek’ begint in de school van Tyrannus. Opstanding gaat niet alleen over het lichaam van Jezus, maar […]

Leren en ontmoeten

Ochtenddienst

Eén van de vaste thema’s in de veertigdagentijd is ‘vergeving’. In de zes weken voor Pasen bereiden we ons voor op het vieren van Jezus’ opstanding en staan we stil bij zijn lijdensweg. Deze zondag staan twee vragen centraal: ‘Waar heb ik vergeving nodig?’ en ‘Waar is het nodig dat ik vergeving geef?’ We lezen […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Interkerkelijk gebed

Zondagavond 10 maart 2024. Bidden voor Apeldoorn. Vanaf 19.00 uur ontvangst, koffie, thee. Om 19.30 uur opening, enkele liederen, gevolgd door inleiding (2x) en bidden in kleine groepen tot 20.45 uur. Info: gebedapeldoorn055@gmail.com De volgende avonden zijn: 7 april De Fontein 12 mei Filadelfia