Algemeen Leren en ontmoeten

Interkerkelijk gebed

Zondagavond 10 maart 2024. Bidden voor Apeldoorn. Vanaf 19.00 uur ontvangst, koffie, thee. Om 19.30 uur opening, enkele liederen, gevolgd door inleiding (2x) en bidden in kleine groepen tot 20.45 uur. Info: gebedapeldoorn055@gmail.com De volgende avonden zijn: 7 april De Fontein 12 mei Filadelfia

Leren en ontmoeten

Fonteincafé

Tijdens het Fonteincafé op donderdag 7 maart 2024 is Neline van Emous uit Apeldoorn onze gast. Zij is orthopedagoog-generalist binnen de jeugd GGZ.  Neline zal meer vertellen over jongeren, de ontwikkeling van het puberbrein en hun belevingswereld. Het wordt een interactieve gespreksavond waar we met elkaar over dit onderwerp van gedachten kunnen wisselen. De bedoeling […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Ochtenddienst

Ds. Maarten Bondzio is onze voorganger op zondag 25 februari. We zien uit naar een mooie dienst waarin weer veel gezongen zal worden. De schriftlezingen zijn: Exodus 24:12-18 en Matteus 15: 21-28. Na de dienst is er koffie, thee, fris en gebak. Hartelijk welkom!

Algemeen Leren en ontmoeten

Ochtenddienst

Voorganger op zondag 18 februari is ds. Ineke de Kok. Het thema van de dienst deze zondag is: ‘Wandelen met God’ We lezen Genesis 5: 18-24 en 1 Johannes 1: 1-7. Tijdens de dienst zullen enkele gemeenteleden getuigen over wandelen en rust vinden bij God. Na de dienst is er koffie, thee, fris en gebak. […]

Algemeen Leren en ontmoeten

In gesprek met de Catechismus: Bestuurt God alles?

Deze tweede avond willen we nadenken over het thema “voorzienigheid” of ook wel: hoe God alle dingen op aarde en in de hemel bestuurt. Dit doen we aan de hand van Zondag 10, vraag 27. Daarin staat dat er niks toevallig gebeurt en alles – ook ziektes en armoede – van God komen. Verschillende teksten […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Grijs en groen – over generaties in de kerk

Geïnteresseerd in en wil je meepraten over generaties in de kerk? We hebben Corina Nagel-Herweijer uitgenodigd op een classicale vergadering ons daar meer over te vertellen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op de eerste avond deelt zij met ons de belangrijke inzichten uit […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Avondmaalsdienst

Deze zondag vieren we samen het heilig avondmaal in een kring. We lezen uit Markus 2:13-17: hoe Jezus zoekt naar familie en huizen van zijn volgelingen vult met allerlei mensen die bij zijn familie thuishoren. Je bent van harte welkom om met ons mee te vieren, brood en wijn te delen en te luisteren naar […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Ochtenddienst

Deze zondag gaat ds. Hans van Ark voor. Het thema van de dienst is: ‘We zijn allemaal waterdragers’. We lezen uit Johannes 2 het verhaal over de bruiloft te Kana. Een aantal gemeenteleden zal een bijzondere bijdrage leveren aan de dienst. Hoe en wat blijft nog even geheim. Na de dienst is er koffie, thee, […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Ochtenddienst

Deze dienst is voorbereid door onze jongerengroep Flow en wordt een Sing-In! Veel zingen dus, zoals het lied ‘The reckless love of God’. Sander vertelt over de achtergrond van het lied, waarom de worshipleader Cory Asbury het heeft geschreven en welke Bijbelteksten er een rol bij speelden. De Bijbellezing is 1 Samuël 3:1-12. Tijdens de overweging lezen we ook […]