Leren en ontmoeten

Catechisatie 11 maart – 19:00 uur

Vanavond denken we na over : dopen. Het was het thema van de jeugddienst, dopen betekent letterlijk ‘onderdompelen’. Dopen is een prachtig en ontroerend ritueel. Het gaat hierbij om dingen zoals verbinding, vertrouwen, geliefd zijn, aangeraakt worden, gekend en gezien worden, met de doop wordt jouw naam verbonden met de naam van de Drie-enige God. […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Nieuws over de wijkkringen

Vol goede moed wilden we deze maand het wijkkringenwerk weer oppakken, maar aangezien het maximaal aantal personen die je op een avond mag uitnodigen nog steeds op vier ligt, leek ons dat toch niet helemaal geschikt. Zodra deze maatregel verruimd wordt, willen we dit kringenwerk weer oppakken. Mocht je nog geen wijkkring hebben, maar dit […]

Leren en ontmoeten

Aanmelden zondagochtend 8 augustus

Omdat ook onze technici van een welverdiende vakantie genieten is het nog niet zeker dat we de bijeenkomst van zondag live kunnen uitzenden. Maar gelukkig mogen we met 80 personen in het Kristal aanwezig zijn, dus voor de zekerheid (en de gezelligheid bij de koffie!): meld je aan en kom naar het Kristal!

Leren en ontmoeten

Welkom heten

Nu er weer meer mensen in de diensten mogen komen, komen ook nieuwe mensen naar De Fontein. Om deze mensen welkom te heten staan er enkele mensen bij de beide ingangen. Hiervoor zijn nog enkele mensen nodig. Als je ongeveer één keer per maand vanaf 9.30u bij één van de ingangen voor de dienst, geef […]

Leren en ontmoeten

Zondagavond 18 april- gebedsbijeenkomst

Zondagavond 18 april aanstaande organiseert De Fontein een interkerkelijke gebedsbijeenkomst. Ds. Sjoerd Muller zal de avond leiden. Er is een korte inleiding, waarna we gaan bidden voor de kerken, voor de stad en voor de wereld om ons heen. De bijeenkomst zal online gehouden worden en om 19.30 uur beginnen. Rond 20.30 uur is de […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Nieuwe samenstelling online-kringen + extra vragen

Na een aantal keren samengekomen te zijn in de huidige samenstelling is het tijd de online-kringen weer te husselen. Dit heeft de kerkenraadscommissie deze week gedaan. We hebben niet helemaal kunnen voorkomen dat je in een groep zit met allemaal nieuwe gezichten. Na drie ronden online-kringen is de kans groot dat je al met bekenden […]

Leren en ontmoeten

Gebedsbrief

Vanaf aanstaande woensdagavond ligt er wekelijks een nieuw initiatief op je te wachten in de Berichtenapp van de Fontein en in je mail: de Gebedsbrief. Het is een hand-out die je meeneemt in 10 minuten van persoonlijk gebed, een korte Bijbeltekst en actuele gebedspunten. Zo word jij geholpen om wekelijks even tijd te maken voor God. En zijn […]

Leren en ontmoeten

Ontmoeting aansluitend aan kerkdienst

Vanaf zondagmorgen 6 december willen we als Fontein een begin maken met de eerste online ontmoetingen aansluitend aan de kerkdienst. In de bijlage staan de nu ingedeelde groepen. Na viermaal in deze samenstelling elkaar ontmoet te hebben, rouleren we de groepen zodat we ook anderen onder ogen kunnen komen en kunnen spreken. Ontmoeting We merken […]