Overig

Kamer gezocht

Mijn naam is Lean Prins. Ik ben 19 jaar en kom uit Den Helder. Ik ben belijdend lid van de Morgensterkerk in Den Helder. Vanaf de laatste week van augustus 2023, ben ik aangenomen als duaal student ICT bij de belastingdienst in Apeldoorn. Ik ga dan werken voor de belastingdienst en gelijktijdig een hbo-studie ICT […]

Overig

Gemeenteavond

Beste gemeenteleden, tijdens de gemeenteavond gaven we aan dat er een link gedeeld zou worden, waarop de avond terug te beluisteren zou zijn. Helaas is dat niet goed gegaan. Vandaar via deze weg een kort verslag van de avond, en de profielschets, zie bijlages.

Overig

In Memoriam Maarten Reijnhout

Vroeg in de zaterdagmorgen van 1 juli is onze geliefde Maarten Reijnhout op 95-jarige leeftijd overleden. In de afgelopen maanden verbleef Maarten in Randerode en het Gelre- ziekenhuis, waar hij in alle rust en in bijzijn van familie is ontslapen in Christus, als kind van God. Maarten vertegenwoordigde de kernwaarden van De Fontein bij uitstek: […]

Overig

Samen danken en bidden (9, 7 juli 2023)

Een van de mooiste beloften over de Geest is te vinden in Johannes 7:37- 39, waar Jezus belooft: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, zo zegt de Schrift’. Ter verklaring voegt Johannes hieraan toe: ‘Hiermee doelde Hij op […]

Overig

Dienst met belangstellenden

DV zondagavond 25 juni  19.00 een DMB dienst in de Grote Kerk. “Apeldoorn zingt”  Voorganger ds. Sjoerd Muller met als thema: “De roeping van Elisa” Medewerking wordt verleend door het Chr. Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen o.l.v. Gerwin van der Plaats, die tevens organist is. Vanaf 18.45 samenzang.

Overig

Samen danken en bidden

Samen danken en bidden (8, 23 juni 2023) In de brief van Jacobus trof me weer over bidden de belofte in 5:16: ‘Het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’ (NBV-21). De vertaling van de NBG-1951 en van hierop lijkende vertalingen luiden: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er […]

Overig

Dank namens Sjoerd

De olijfboom staat inmiddels “gepland aan waterstromen”, om maar met de psalmen te spreken (iets wat met dat ontiegelijk droge weer van de afgelopen tijd nog een hele toer was), en ik en mijn gezin kijken met een mooi en dankbaar gevoel terug op de afscheids- annex zendingsdienst. Wat was het mooi én wat was […]

Overig

Inspiratiefestival in 2023: geloven in beweging.

4e editie Inspiratiefestival in 2023: geloven in beweging. Het landelijke Inspiratiefestival op Terschelling wordt voor de 4e keer georganiseerd en wel in het herfstweekend van 20, 21 en 22 oktober 2023. Het inspiratiefestival is hét moment om geestelijk uit te waaien en op zoek te gaan naar inspiratie om je geloof te willen verdiepen. Het mooie en […]

Overig

Samen danken en bidden

Samen danken en bidden (5, 12 mei 2023) Omdat aan het begin van de vorige bijdrage een woordje ontbrak, ontstond er een onduidelijke zin. Daarom hierbij alsnog de verbeterde versie: ‘Maar al zijn we overtuigd, dat Jezus echt is opgestaan, dan nog kunnen we deze gebeurtenis slechts voor kennisgeving aannemen. In dit geval heeft de […]

Overig

Bedankt

Op de lintjesdag ben ik benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau, maar wat ben ik gefopt met het verhaal, dat onze schoonzoon genomineerd was voor een bouwprijs, die in Apeldoorn zou worden uitgereikt… Tot het laatste moment geloofde ik dat helemaal tot ik in Orpheus ontdekte, dat het om mij ging! Bedankt […]