Diaconale markt

Diaconale markt

Wanneer

woensdag 28 september 2022    
19:00 - 21:45

Waar

Gebouw 055
Condorweg 1, Apeldoorn

Event Type

Kaart wordt geladen...

Voor het eerst houden we in Apeldoorn een Diaconale Markt. En wel op woensdagavond 28 september a.s. in Gebouw055 aan de Condorweg 1. De Markt start om 19.00 uur (inloop van 18.30 uur)

Doel hiervan is:

  • bevorderen onderlinge ontmoeting van lokale diaconieën
  • bevorderen van verbinding diaconieën met sociaal maatschappelijke organisaties
  • verbetering van inzicht in het sociale domein van de gemeente Apeldoorn

Ontmoeting
Inzet voor meer samenwerking van diaconieën uit de verschillende Apeldoornse kerken. Samenwerking bevorderen door elkaar te kennen en elkaar te ontmoeten. Wij willen daartoe graag een aanzet geven.

Verbinding
Daarnaast willen we kijken hoe we kunnen bereiken, dat diaconieën en sociaal maatschappelijke organisaties in Apeldoorn elkaar beter leren kennen en onderlinge contacten zouden kunnen verbeteren en verstevigen.

Inzicht
Hoe zouden we als kerken een beter inzicht van het Apeldoorns sociale domein kunnen bereiken ? Wat zouden we daaraan kunnen doen ? En hoe zouden we kennis het beste kunnen vasthouden binnen de diaconieën, waar nu eenmaal sprake is van een vrijwillige inzet voor een beperkte tijd. Hoe kunnen we verloop van kennis binnen diaconieën met elkaar voorkomen ? Hoe betrekken we kerkleden bij sociale acties ?

Wat verwachten we ?
Op de diaconale markt maken op een ongedwongen manier sociaal-maatschappelijke organisaties, kerken en kerkgenootschappen kennis met elkaar en kunnen sociaal maatschappelijk organisaties zich presenteren.

We geloven dat er voor beide groeperingen kansen en mogelijkheden ontstaan om elkaar te versterken maar ook beter in te spelen op en samen te werken met elkaar. We merken dat het voor diaconieën best moeilijk is om goed de weg te vinden in alle organisaties die een rol spelen in het sociaal maatschappelijke domein van onze gemeente Apeldoorn.

Ben je geen diaken en heb je toch belangstelling …?
Dat kan! Meld je aan, je bent van harte welkom. Wel vragen we aan je dit voor 26 september a.s. te doen. Dit kan via ons emailadres info@one-apeldoorn.nl met de opmerking : Belangstellend. Wil je meer weten over ONE Apeldoorn dan verwijzen je naar onze website: www.one-apeldoorn.nl

PROGRAMMA 28 september 2022

18.30 – 19.00 uur    inloop en aanmelding deelnemers inrichting kraampjes sociaal maatschappelijke organisaties
19.00 – 19.15 uur    Opening en mededelingen door Johan Lammers
19.15 – 19.30 uur    Gastspreker fractievoorzitter CU de heer Ben Bloem
19.30 – 20.00 uur    Markt en onderlinge Ontmoeting (afgewisseld met korte speeches sociale partners)
20.00 – 20.15 uur    Gastspreker stichting Williams/ Schenkers Apeldoorn – de heer Matt van Maastricht
20.15 – 20.45 uur    Markt en onderlinge Ontmoeting (afgewisseld met korte speeches sociale partners)
20.45 – 21.00 uur   Gastspreker Huib de Vries, Het Vogelnest in Apeldoorn-Zuid, initiatief van plaatselijke gereformeerde gemeente.
21.00 – 21.30 uur    Markt en onderlinge Ontmoeting (afgewisseld met korte speeches sociale partners)
21.30 – 21.40 uur    Afsluiting van de markt en mededelingen