Week van gebed (uitgesteld)

Week van gebed (uitgesteld)

Wanneer

zondag 17 januari 2021 - zondag 24 januari 2021    
Hele dag

Event Type

Week van Gebed wordt uitgesteld

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Tijdens de Week van gebed (www.weekvangebed) voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Op www.weekvangebed.nl ontdek je hoe je mee kunt doen. Ook in Apeldoorn willen we als christenen weer aansluiten bij deze gebedsweek. We bidden iedere avond 1 uur, van 19.30 uur tot 20.30 uur, en laten ons die avond leiden door de aangegeven tekst en het thema wat in het Gebedsboekje staat voor die avond. We houden ons aan de Coronamaatregelen van de overheid, zoals max 30 deelnemers (excl. organisatie), aanmelding vooraf, anderhalve meter afstand, mondkapjes bij ingang en looppaden etc. Missie Nederland raadt af om te zingen, maar wel kan er geluisterd worden naar een lied.