Er is een baby geboren, waar kan ik dit doorgeven?

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de kerkenraad graag bericht via de secretaris, Herbert van Daalen, Drapeniersdonk 353, 7326 AN Apeldoorn of stuur een email: secretaris@defonteinapeldoorn.nl. Bellen kan ook: 055-5430934 of 06-53923120.

Geboorteberichten zullen alleen afgekondigd worden als er een geboortekaartje verstuurd wordt naar de kerkenraadscommissie, via de secretaris. Desgewenst kun je een foto van je kindje sturen, zodat we deze kunnen plaatsen in de nieuwsbrief en/of vertonen via de beamer op zondagochtend.