Wij willen graag ons kindje laten dopen/opdragen, hoe gaat dit?

Nadat u aan de secretaris het geboortebericht hebt gemeld zal een ouderling contact opnemen. Zij zal met u bespreken welke datum u uw kind wilt/kunt laten dopen/opdragen. In de periode tussen de aangifte en bediening wordt een gesprek gehouden bij de ouder(s) thuis. Hierin wordt gevraagd naar het motief om te dopen of op te dragen, bij de doop de inhoud van het doopformulier en de gang van zaken tijdens de bediening besproken. Tevens wordt het praktische verloop van de dienst doorgenomen.