U bent lid van een ander kerkgenootschap dan de PKN, maar wilt gastlid worden van Geloofsgemeenschap De Fontein?

U kunt onder bepaalde voorwaarden gastlid worden. Zie website Protestantse Kerk Nederland. Gezinsleden die of gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan van 18 jaar en ouder die nog thuis wonen, dienen een eigen formulier in te vullen en in te leveren. Inschrijvingsformulier gastlid

Bent u niet aangesloten bij een kerkelijke gemeente of weet u het niet zeker?

Elk lid van het gezin moet afzonderlijk onderstaand formulier invullen (bijvoorbeeld: ouders met 2 kinderen: 4 formulieren). Inschrijvingsformulier Wanneer u in de loop van een jaar zich aansluit bij de Geloofsgemeenschap De Fontein zal u gevraagd worden of u mee wilt doen aan de dan lopende Actie Kerkbalans.

Bent u doop- of belijdend lid van een andere kerkelijke gemeente dan de PKN?

Elk lid van het gezin moet afzonderlijk onderstaand formulier invullen (bijvoorbeeld: ouders met 2 kinderen: 4 formulieren). Deze kunt u afgeven aan de ledenadministrateur van De Fontein. Inschrijvingsformulier Wanneer u in de loop van een jaar zich aansluit bij Geloofsgemeenschap De Fontein zal u gevraagd worden of u mee wilt doen aan de dan lopende Actie Kerkbalans. […]

Bent u doop- of belijdend lid van een protestantse gemeente buiten Apeldoorn?

Het is de bedoeling dat u zelf bij uw eigen eigen gemeente via de scriba/secretaris aangeeft dat u overgeschreven wilt worden naar Geloofsgemeenschap De Fontein. Dit geldt ook voor de leden van de Eben-Haëzerkerk Apeldoorn. U kunt hier onderstaand formulier voor gebruiken. Verzoek wijziging voorkeursgemeente De Fontein