Inzameling voedselbank

Zoals reeds gecommuniceerd in een van de vorige weekbrieven zullen wij als ‘ Fontein’  vanaf 1 januari gaan meedoen met de inzamelingsactie voor de voedselbank. In meerdere kerken in Apeldoorn worden incidenteel of structureel producten ingezameld voor de voedselbank. Wij willen graag structureel bijdragen.

Wat houdt de actie precies in?

Iedere week wordt in de weekbrief vermeld wat de ‘producten van de maand’ zijn. Iedere zondag wordt het ook op de beamer bekendgemaakt. U kunt 1 of meerdere van deze producten iedere zondag gedurende die maand meenemen naar de dienst en in een krat deponeren die in de hal van het Kristal staat opgesteld. Van deze producten worden voedselpakketten gemaakt, die een keer per week worden uitgereikt aan de allerarmsten uit Apeldoorn. Op deze wijze willen we voldoen aan onze Bijbelse opdracht om voor onze naaste te zorgen en (beseffend dat het slechts een kleine bijdrage is)het voedsel in de wereld beter te verdelen. We willen deze actie dan ook graag van harte bij U aanbevelen.

Mee te nemen producten:

Geen Evenementen