Ochtenddienst op zondag

Zondagmorgen is er een bijeenkomst, die in andere gemeenten een kerkdienst wordt genoemd. We kennen geen strakke liturgie. Natuurlijk zijn er vaste elementen die steeds terugkomen: Bijbellezen, bidden, zingen, lezen van de leefregels (de wet) en/of de geloofsbelijdenis. Bijbeluitleg met een praktische toepassing (verkondiging), collecten en creatief moment.

Betrokkenheid van gemeenteleden tijdens de dienst
Gemeenteleden worden ingezet om de dienst op zondag voor te bereiden. Ook verzorgen ze regelmatig een onderdeel van de liturgie, bijvoorbeeld door het lezen van een bijbelgedeelte. Voorafgaand aan het dankgebed krijgen gemeenteleden de mogelijkheid gebedspunten aan te dragen. Eens in de maand is er een moment na de verkondiging dat mensen zich kunnen bezinnen en knielen bij een houten kruis. Ook is er een mogelijkheid om een waxinelichtje te branden. De verkondiging is overigens voorbehouden aan een door een bevoegde predikant van de Protestantse Kerk in Nederland.

Betrokkenheid van kinderen en jongeren tijdens de dienst
Kinderen en jongeren worden op allerlei manieren ingezet tijdens de dienst. Het geluid wordt door hen verzorgd. Ook wordt er regelmatig een jeugddienst georganiseerd, met veel inbreng van jongeren. Jongeren lezen bijbelgedeelten. De collecte wordt altijd door kinderen gehouden. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er kinderoppas. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst of bijbelklas.

Begin van de dienst
Aan het begin wordt er door de ouderling van dienst om een zegen gebeden. Daarna zingen we meestal een lied. De predikant spreekt daarna de Votum en groet uit.

Tijdens de dienst
De liturgie wordt geprojecteerd d.m.v. een beamer. Als je een Bijbel hebt, is het handig om die mee te nemen. Zo kun je ook meelezen als de voorganger bijbelteksten aanhaalt tijdens de verkondiging. We maken tijdens de dienst regelmatig gebruik van andere vormen, zoals dans, sketches en drama. Na de verkondiging wordt er gecollecteerd. Er worden voor twee doelen gecollecteerd. De eerste collecte is altijd de diaconale collecte. Diaconaat betekent omzien naar elkaar en daarom gaan deze bijdrage naar mensen die hulp nodig hebben. Een gemeentelid vertelt voorafgaand aan de collecte wat het specifieke doel is. De tweede collecte is voor het bekostigen van de diensten, maar ook alle andere uitgaven die Geloofsgemeenschap De Fontein maakt. We hebben emmertjes die doorgegeven worden. Daar mag je geld ingooien, maar dat bent u uiteraard niet verplicht.

Eind van de dienst
Aan het eind van de bijeenkomst krijgt iedereen de zegen van God mee, uitgesproken door de voorganger.

Na de dienst
Na de dienst is er koffie en thee met wat lekkers. Ieder week is er een bakteam dat zorgt voor de heerlijkste baksels. Er is altijd een gebedsteam aanwezig die op verzoek voor en met u kan bidden.