We vierde samen het heilig avondmaal en lazen uit het Johannesevangelie 14:15-20 en Handelingen 1:9-14. De liederen staan in het teken van Gods koningschap en Jezus’ verhoging die vreemd genoeg…
Deze zondag vierde we Pasen! De dienst heb ik voorbereid met een 25plus-kring van twintigers en dertigers, die met mij alvast de centrale Bijbeltekst 1 Korintiërs 15:1-23 hebben gelezen en de…

Doopdienst 12 februari 2023

12 februari 2023
Je bent van harte welkom deze zondag om met ons de doop van de kleine Juul mee te maken, dochter van Emiel en Annemiek Hogenstijn en zusje van Sam. We…
Samen met een wijkkring heeft Sander Ris de dienst van deze zondag voorbereid. Vanuit de gelijkenis van de zaaier uit Lucas 8 is de titel van de preek: ‘Hoe luister…
Deze eerste zondag van 2023 start de nieuwjaarsviering om 11:00 (!). Je wordt ontvangen met koffie en thee, gebak en cake om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. In de viering…