In de viering, voorbereid door wijkkring 4, gaat het over de verhouding tussen wet en genade. Wettisch geloven houdt in dat er “iets” namens ons tegenover de liefde van God…
De dienst zondag 5 februari werd geleid door onze oud-predikant ds. Sjoerd Muller. Het thema van de dienst was: ‘Als God je vraagt te leiden’. De schriftlezingen zijn uit Richters…