Het verhaal van de Emmausgangers staat vanmorgen centraal. Het thema is: ‘Door welke bril kijk je naar dit verhaal?’ De dienst is voorbereid door de deelnemers van Alpha, samen met…
Samen met een wijkkring heeft Sander Ris de dienst van deze zondag voorbereid. Vanuit de gelijkenis van de zaaier uit Lucas 8 is de titel van de preek: ‘Hoe luister…
Deze eerste zondag van 2023 start de nieuwjaarsviering om 11:00 (!). Je wordt ontvangen met koffie en thee, gebak en cake om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. In de viering…