Kaders De Fontein rondom corona

Update 25 juni 2021 – Vanaf 27  juni 2021 zijn er maximaal tachtig mensen welkom om de ochtenddiensten van De Fontein te bezoeken.


Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: hygiëneregels, regels om afstand te houden, mondkapjes gebruiken en niet zingen. Hieronder vindt u de kaders hoe wij als geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn omgaan met de regels van de overheid. Deze regels gelden voor al onze gemeenteleden en gasten.

Zondagse activiteiten

 • We volgen het advies van de PKN: Maximaal 80 mensen (exclusief medewerkers) mogen de zondagse diensten bezoeken.
 • Aanmelden voor de diensten via de website www.defonteinapeldoorn.nl. Klik op de dienst en meldt u aan.
 • Bij klachten blijft u thuis en laat u zich testen.
 • Bij binnenkomst in het Kristal wordt iedereen (verplicht) geregistreerd (vooraf via de website of fysiek bij de ingangen van het Kristal), zodat bij besmetting de GGD bronnen en contacten op kan sporen. De aanmeldingslijsten worden twee weken bewaard en daarna in het kader van AVG vernietigd.
 • Er staat op de tafel bij binnenkomst in het Kristal zeep om uw handen te wassen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
 • Schud geen handen.
 • Door 1,5 meter afstand te houden, is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • In de grote zaal van het Kristal zitten gemeenteleden en gasten tijdens de diensten 1,5 meter uit elkaar (echtparen en gezinnen mogen bij elkaar zitten). Volg de aanwijzingen van de medewerkers.
  • Kinderen van 0 tot 4 jaar met een neusverkoudheid mogen naar de kinderoppas als zij geen koorts hebben. Dit geldt niet als kinderen contact hebben gehad met iemand die corona heeft. Of als een kind bij een volwassene woont die klachten heeft die passen bij corona én koorts heeft of benauwd is. Het kind moet dan thuisblijven.
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.
  • Jongeren van 13 tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op.
 • Tijdens de dienst mag er weer gezongen worden (op spreeksterkte).
 • Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. Er staan emmers bij de uitgang.
 • Na de dienst is er koffie drinken. Houd ook de basisregels goed in acht (1,5 meter afstand houden) en spreek elkaar erop aan als de regels niet in acht worden genomen.

Doordeweekse activiteiten

 • Het jeugdwerk (voor jongeren tot en met 17 jaar) gaat door, omdat tot en met 17 jaar er geen onderlinge afstand van 1,5 meter hoeft te worden gehouden.
 • De jongerencatechese (voor jongeren vanaf 18 jaar) worden georganiseerd online of op een plek (kantoorruimte) waar onderlinge 1,5 meter afstand bewaren gehandhaafd kan worden en waar voldoende ventilatie is.
 • Voor alle volwassenen geldt: is het fysiek samenkomen noodzakelijk? Zo ja, dan is het mogelijk thuis maximaal vier mensen uit te nodigen, naast uzelf en wellicht uw eigen gezin. De kerkenraadscommissie ziet pastorale (crisis, ernstige ziekte, overlijden), geestelijke zorg en/of het organiseren van onderlinge contacten m.b.t. opbouw van de gemeente als noodzakelijk.
 • Vergaderingen/ontmoetingen in grotere groepen (meer dan vier) worden zoveel mogelijk online gehouden, tenzij het noodzakelijk is fysiek bij elkaar te komen. Als er fysiek bij elkaar gekomen moet worden dan is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van een plek (bijvoorbeeld een kantoorruimte) waar onderlinge 1,5 meter afstand bewaren gehandhaafd kan worden en waar voldoende ventilatie is. De Fontein heeft zo’n plek beschikbaar. Meer informatie? Neem contact op met de secretaris van De Fontein.
 • Om online vergaderingen/ontmoetingen te beleggen, heeft De Fontein een Zoom-licentie. Als u gebruik wilt maken van Zoom kunt u contact opnemen met de secretaris van De Fontein.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn die niet terug te vinden zijn in dit kader, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van De Fontein: secretariaat@defonteinapeldoorn.nl.

Overigens gelden in alle gevallen de regels van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.