Wijkkas

De Fontein heeft net als alle andere wijken van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) een wijkkas. Met deze wijkkas wil De Fontein inkomsten verkrijgen voor de diverse (missionaire) activiteiten. Tevens gaat De Fontein hier allerlei kosten van betalen, zoals de koffievoorziening, bloemengroet, representatiekosten, etc. Hiermee ontlasten we ook het Kerkelijk Bureau, die deze betalingen voor ons verzorgde.

De wijkkas is ook bedoeld om een gift (donatie) op te storten met een al dan niet missionaire bestemming. Een lijst van deze activiteiten vind u binnenkort op de site. U kunt een missionaire bestemming ook adopteren.

Bij De Fontein houden we ’s morgens twee collectes om praktische redenen. Bij de andere PGA’s zijn dat er 3, die meestal bestemd is voor de wijkkas (zie het schema in Perspectief). Ook dit kan voor u een reden zijn om een bedrag te storten in de wijkkas.

Aan het hebben van een wijkkas zijn een aantal strikte regels verbonden. Zo moet er een begroting en verantwoording zijn, betalingen over maken na accordering van een 2e verantwoordelijk lid en een jaarlijkse wijkkascontrole.

Wij hopen van harte dat u deze wijkkas weet te vinden! Het rekeningnummer is: NL58 INGB 0007 8102 89 t.n.v. PGA De Fontein.