Video-opnamen

Gemeenteleden en andere belangstellenden die niet in staat zijn in de kerkdiensten aanwezig te zijn of later de dienst nog een keer willen bekijken/beluisteren kunnen via www.youtube.com via beeld en geluid (opnieuw) betrokken zijn bij de dienst. De opnamen worden live uitgezonden. Bij het maken van de opnamen wordt altijd geprobeerd om een goed evenwicht te vinden tussen zorgvuldigheid in verband met de privacy en betrokkenheid van de kijker met de kerkdienst.

  1. De uitzendingen van samenkomsten van de geloofsgemeenschap De Fontein Apeldoorn, via www.youtube.com, bevatten beeld en geluid. Beelden bevatten in de regel de gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum.
  2. In het gebouw Kristal en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond worden via internet.
  3. Personen, die de kerkdiensten bezoeken worden niet in front opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
  4. Personen, die beslist niet in beeld willen komen, krijgen de gelegenheid plaatsen in te nemen die niet in beeld komen (achterste twee rijen in de kerkzaal).
  5. Aan personen, die genoemd worden tijdens de afkondigingen en voorbeden wordt zoveel mogelijk vooraf gemeld dat de diensten worden uitgezonden.
  6. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de secretaris (secretariaat@defonteinapeldoorn.nl).