Zondagse dienst

Ochtenddienst op zondag

Zondagmorgen is er een bijeenkomst, die in andere gemeenten een kerkdienst wordt genoemd. We kennen geen strakke liturgie. Natuurlijk zijn er vaste elementen die steeds terugkomen: Bijbellezen, bidden, zingen, lezen van de leefregels (de wet) en/of de geloofsbelijdenis. Bijbeluitleg met een praktische toepassing (verkondiging), collecten en creatief moment.

 

Betrokkenheid van gemeenteleden tijdens de dienst
Gemeenteleden worden ingezet om de dienst op zondag voor te bereiden. Ook verzorgen ze regelmatig een onderdeel van de liturgie, bijvoorbeeld door het lezen van een bijbelgedeelte. Voorafgaand aan het dankgebed krijgen gemeenteleden de mogelijkheid gebedspunten aan te dragen.

 

Betrokkenheid van kinderen en jongeren tijdens de dienst
Kinderen en jongeren worden op allerlei manieren ingezet tijdens de dienst. Het geluid wordt door hen verzorgd. Ook wordt er regelmatig een jeugddienst georganiseerd, met veel inbreng van jongeren. Jongeren lezen bijbelgedeelten. De collecte wordt altijd door kinderen gehouden. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er kinderoppas. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst of bijbelklas.

 

Begin van de dienst
Aan het begin wordt er door de ouderling van dienst om een zegen gebeden. Daarna zingen we meestal een lied. De predikant spreekt daarna de Votum en groet uit.

Tijdens de dienst
De liturgie wordt geprojecteerd d.m.v. een beamer. Als je een Bijbel hebt, is het handig om die mee te nemen. Zo kun je ook meelezen als de voorganger bijbelteksten aanhaalt tijdens de verkondiging. We maken tijdens de dienst regelmatig gebruik van andere vormen, zoals dans, sketches en drama. Na de verkondiging wordt er gecollecteerd. Er worden voor twee doelen gecollecteerd. De eerste collecte is altijd de diaconale collecte. Diaconaat betekent omzien naar elkaar en daarom gaan deze bijdrage naar mensen die hulp nodig hebben. Een gemeentelid vertelt voorafgaand aan de collecte wat het specifieke doel is. De tweede collecte is voor het bekostigen van de diensten, maar ook alle andere uitgaven die Geloofsgemeenschap De Fontein maakt. We hebben emmertjes die doorgegeven worden. Daar mag je geld ingooien, maar dat bent u uiteraard niet verplicht.

 

Eind van de dienst
Aan het eind van de bijeenkomst krijgt iedereen de zegen van God mee, uitgesproken door de voorganger.

 

Na de dienst
Na de dienst is er koffie en thee met wat lekkers. Ieder week is er een bakteam dat zorgt voor de heerlijkste baksels. Er is altijd een gebedsteam aanwezig die op verzoek voor en met u kan bidden.

fontein-apeldoorn-diensten

Avondbijeenkomst op zondag

De Fontein organiseert zo nu en dan avondbijeenkomsten op zondag. Deze zijn anders van opzet. Tijdens iedere avond wordt er stilgestaan bij een (geloofs)thema. De aanwezige mensen worden waar mogelijk er ook persoonlijk bij betrokken, door bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan (in kleine of grotere groepen). Ook is er soms een singin. Musici uit de gemeente, maar ook andere enthousiaste muzikanten, leveren hun bijdragen. Vaak is er een spreker/voorganger die een korte Bijbeluitleg geeft.

Geloofsgemeenschap De Fontein Apeldoorn

Bekijk eens de livestream van onze samenkomsten

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de diensten? Misschien staan hier de antwoorden bij. Is dat niet het geval neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Op zondagochtend begint de dienst om 10.00 uur. De avondbijeenkomsten, die incidenteel worden gehouden, beginnen over het algemeen om 19.00 uur. Hou de agenda in de gaten voor precieze tijden.

Van zondagse ochtenddiensten worden video-opnamen gemaakt die via de website www.defonteinapeldoorn.nl, Youtube en Facebook voor iedereen beschikbaar is. Als je achterin de zaal gaat zitten, bent u niet in beeld. Voor de anderen geldt dat de opname voorin de zaal wordt gemaakt, waardoor in sommige gevallen alleen je rug of achterhoofd mogelijk in beeld zullen komen. Het Avondmaal tijdens de Avondmaalsdienst wordt niet in beeld gebracht.

Voor kinderen vanaf 5 tot 12 jaar is er kindernevendienst. De kinderen gaan tijdens de dienst naar hun eigen ruimte. Daar horen zij het Bijbelverhaal op hun eigen niveau. Onder de collecte komen zij weer terug. Er is ook oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de kerkenraad graag bericht via de secretaris, Mark Stomphorst, Kruizemuntstraat 134, 7322 MX Apeldoorn of stuur een email: secretaris@defonteinapeldoorn.nl. Bellen kan ook: 06-51738452 .

Geboorteberichten zullen alleen afgekondigd worden als er een geboortekaartje verstuurd wordt naar de kerkenraadscommissie, via de secretaris. Desgewenst kun je een foto van je kindje sturen, zodat we deze kunnen plaatsen in de nieuwsbrief en/of vertonen via de beamer op zondagochtend.