Kerkbalans

kerkbalans2012Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de gemeenschap van gelovigen. De kerk is de plek waar we samenkomen om God en elkaar te ontmoeten. We vieren dat de levende Christus ons de weg wijst in ons leven. We bidden, we zingen, we luisteren, we lachen, we rouwen, we huilen. Op deze plek doen we kracht op om vol geestdrift de week weer in te gaan.

Met elkaar zetten we de schouders eronder om de kerk gemeente te laten zijn. Daar zijn kosten aan verbonden. Denk aan de huur van de zaal, de kindernevendienst, het salaris van voorgangers. Een keer per jaar is er een landelijke actie om geld in te zamelen bij gemeenteleden. Deze actie heet Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke (wijk)gemeente.

De bijdragen voor de actie kerkbalans moeten overgemaakt op rekening NL50 RABO  0373 7154 20 t.n.v. Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. ‘Kerkbalans De Fontein’. Op de Webshop SKG-Collect kunt u ook de Kerkbalans invullen.

Geen lid van De Fontein, maar je wilt het werk wel ondersteunen? U kunt uw donatie/gift overmaken op rekening NL58 INGB 0007 8102 89 t.n.v. PGA De Fontein of geef via de website.

Kerkbalans en net lid geworden van De Fontein
Als u niet afkomstig bent van een andere wijk binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn is het handig Kerkbalans voor uw vorige gemeente stop te zetten. Als u voor 1 oktober lid bent geworden van onze gemeente ontvangt u van ons een brief en formulier Kerkbalans. Daarna kunt u eventueel een donatie doen.

Meer informatie: www.kerkbalans.nl.