De Fontein: Kerk met Stip

De Fontein is een Kerk met stip. Er is een samenwerking aangegaan met de landelijke vereniging Kerken met Stip (www.kerkenmetstip.nl). De vereniging van ongeveer 75 kerken die zich inzetten om contact op te bouwen met mensen in een sociaal kwetsbare levenssituatie. Niet iedereen kan zelf een netwerk opbouwen om het leven te delen.

De naam Kerk met Stip is afgeleid van een gebruik in de vorige eeuw. Dak- en thuislozen die bij een huis aanklopten, vriendelijk werden ontvangen en een maaltijd kregen, zetten een stip op de muur of op het hek van dit huis. Hiermee was het voor andere dak- en thuislozen duidelijk dat ze in dat betreffende huis gastvrijheid zouden vinden.

Het is de bedoeling warme betrokkenheid te tonen door bijvoorbeeld iemand uit te nodigen voor een kop koffie of een maaltijd. Je kunt daar met elkaar een vorm in vinden. Het gaat hier uitdrukkelijk NIET om hulpverlening, dus iedereen in de gemeente kan dit. Natuurlijk is het spannend, maar zeker ook een mooie uitdaging om (nieuwe) mensen zo te leren kennen.

Als je interesse hebt om mee te doen, stuur dan een mail naar kerkmetstip@defonteinapeldoorn.nl. Lees Matteüs 25, vanaf vers 31, nog eens door.

De landelijke vereniging organiseert ook cursussen om gemeenteleden toe te rusten.