ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. De kerk wordt daar ook onder geschaard. Ook de Protestantse Gemeente Apeldoorn (waar De Fontein onder valt) heeft een ANBI-status. De gemeente heeft een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN. Dit nummer is voor de Protestantse Gemeente Apeldoorn: 002.531.483

Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.

Meer informatie is te vinden op de website van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.