Solidariteitskas

Samen de kerk financiëren

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.  

Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons –ook als gemeenten– kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten!

 

We doen het samen

We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.

 

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van 10 euro. Voor elk belijdend lid wordt 5 euro afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Geld overmaken

Het rekeningnummer van de Solidariteitskas is NL72 RABO 0373 7154 12 van de Protestantse Gemeente Apeldoorn inz. Solidariteitskas

Meer informatie solidariteitskas

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraadscommissie, of kijk op de website: