Diaconie

Diaconale collecte 21 april

Diaconale collecte 21 april

Schuldhulpmaatjes helpen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig ...
Diaconale collecte 7 april

Diaconale collecte 7 april

Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp van mensen die in schrijnende situaties leven. Dat kan gaan om een noodgedwongen verhuizing waarvoor geen geld is, ook ...
Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!

Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!

De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben" groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd ...
Diaconale collecte 31 maart

Diaconale collecte 31 maart

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen hierdoor in hun ...