Diaconie

Diaconale collecte 21 april

Schuldhulpmaatjes helpen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij met dit moeilijke, maar dankbare werk kunnen doorgaan. Met uw bijdrage kan de Diaconie de St. Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.