Diaconie

Diaconale collecte 26 juni 2022

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in ons land, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke instanties, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk […]

Algemeen Diaconie

Vakantiegeld Samen Delen

De actie Vakantiegeld Samen Delen is ook dit jaar weer een enorm succes. Door 31 samenwerkende kerken in de gemeente Apeldoorn zijn mensen uitgenodigd om iets van het eigen vakantiegeld te delen of een aanvraag in te dienen. De opbrengst van de actie laat zien dat er een groot vertrouwen is om aan te vragen […]

armoede
Diaconie

Diaconale collecte 19 juni

Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens kan niet genieten van een korte vakantie, omdat zij leven van een beperkt budget. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn […]

Diaconie

Diaconale collecte 12 juni

Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor maar ook een zichtbaar […]

Diaconie

Tweede collecte 5 juni

Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al generaties lang in armoede leven. Dat maakt hen passief en zonder hoop. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de […]

Diaconie

Diaconale collecte 5 juni

Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep gestart. Inmiddels is er […]

Diaconie

Diaconale collecte 29 mei

Aan het aantal aanvragen voor hulp dat het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn krijgt, is duidelijk dat de bekendheid van het fonds nog steeds groeit. Mensen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, ontvangen financiële ondersteuning. Met deze collecte steunt u mensen die in nood verkeren, ook mensen die geen lid zijn van de kerken. Maak […]

Diaconie

Diaconale collecte 22 mei

Wij kennen allemaal de noodkreten van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst. Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk en Vluchteling voor hulp en advies. Bijvoorbeeld wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben voor medische zorg. Het noodfonds kan in die gevallen ondersteunen met een vergoeding van […]

Diaconie

Diaconale collecte 15 mei

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In het ‘Jeugddorp’ De Glind  geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen […]

Diaconie

Diaconale collecte 8 mei

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terechtgekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met als gevolg een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse […]