Diaconie

Diaconale collecte 3 maart

Nog altijd is er veel nood onder uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Bij de Stichting Kerk en Vluchteling kunnen zij een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp, zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. Met uw bijdrage voor deze Stichting kunnen deze […]

Diaconie

Tweede collecte 3 maart

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB […]

Diaconie

Diaconale collecte 25 februari

Mensen die dringend behoefte hebben aan financiële ondersteuning en niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen, kunnen gebruik maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn is opgericht door de Protestantse Gemeente Apeldoorn samen met een aantal andere kerkgenootschappen. Het fonds is een voortzetting van de bij onze kerken al lang bestaande Individuele hulpverlening. Met […]

Diaconie

Diaconale collecte 18 februari

In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Zo krijgen de gevangenen tijdens hun detentie bezoek en wordt hen nieuwe kansen in […]

Diaconie

Diaconale collecte 11 februari

Wij kennen allemaal de schokkende beelden van mensen die op de vlucht zijn. Wereldwijd zijn dat er helaas nog altijd miljoenen, veelal uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden inwoners uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Door lange procedures maken ze ook daar […]

Diaconie

Diaconale collecte 4 februari

Bangladesh kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat […]

Diaconie

Diaconale collecte 4 februari

Bangladesh kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat […]

vakantiehuis
Diaconie

Diaconale collecte 28 januari

Een korte vakantie. Velen onder ons genieten daar regelmatig van. Helaas geldt dat niet voor een behoorlijk aantal huishoudens met een beperkt budget. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de Protestantse Diaconie voor een vakantie […]

Diaconie

Diaconale collecte 21 januari

De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terechtkunnen voor contact, een kopje koffie, een maaltijd of een helpende hand. Dat het Inloophuis in de winter ruimer open is, wordt zeer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw […]

Diaconie

Diaconale collecte 14 januari

Kerk in Actie pakt in ons eigen land de acute nood, van mensen die in armoede leven, aan door het organiseren van een voedselpakkettenactie voor de Voedselbank. Maar ze helpen mensen ook om structureel uit schulden te komen of om niet nog verder in financiële problemen te raken als ze al schulden hebben. Daarvoor wordt […]