Diaconie

Diaconale collecte 24 september

De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Niet meer als pioniersplek van de PKN, maar als buurtproject onder de vlag van de Centrale Diaconie, die daarmee financieel en bestuurlijk volledig verantwoordelijk is voor dit project. Ondersteunt u met deze […]

Algemeen Diaconie

Diaconale collecte 17 september

Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen is scholing nodig. In speciale cursussen wordt hun de gelegenheid geboden te ontdekken wat het ambt inhoudt en wat de vragen en wat de taken en rollen van de diakenen zijn. De eerste collecte is dan ook bestemd voor toerusting van de diakenen. Maak je […]

Algemeen Diaconie

Collectanten gezocht voor Kerk in Actie

De landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie (20 t/m 25 november 2023) is dit jaar voor kinderen in Oekraïne. We gunnen deze kinderen hoop. Ondanks de oorlog proberen de inwoners van Oekraïne dagelijks te bouwen aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Kerk in Actie (Protestantse Kerk in Nederland) helpt hen graag […]

vakantiehuis
Diaconie

Diaconale collecte 10 september

Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben kan vakantie vieren lastig zijn. Door bemiddeling van de Diaconie kunnen zij toch een mooie vakantieweek beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van gezelligheid, leuke activiteiten, een mooie omgeving en worden zij uitstekend verzorgd door […]

Algemeen Diaconie

Diaconale collecte 3 september

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s meer over mensenrechten en de plek daarvan binnen het jodendom. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor […]

Diaconie

Diaconie

Omzien naar elkaar. Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor maar […]

Diaconie

Diaconie

De Sleutel, ooit begonnen als pioniersplek van de PKN, is een Diaconaal buurtproject met een locatie in Kerschoten en in Zuid. De Centrale Diaconie is daarmee zowel financieel als bestuurlijk volledig verantwoordelijk voor dit project. Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in deze wijken nemen graag deel aan de verschillende activiteiten […]

Diaconie

Diaconie: Diaconaal aandeel wereldwijd

Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we Kerk in Actie. Met deze woorden roept de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. Zo worden honderden […]