Diaconie

Diaconale collecte 2 oktober 2022

Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw bijdrage kan de Diaconie de […]

vakantiehuis
Diaconie

Diaconale collecte 25 september 2022

Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor een kwart van de Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan zou graag weg willen, maar kan dat niet betalen. De Diaconie stelt elk jaar een aantal minder draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat om toch van een korte […]

Diaconie

Diaconale collecte 18 september 2022

De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Niet meer als pioniersplek van de PKN, maar als buurtproject onder de vlag van de Centrale Diaconie, die daarmee financieel en bestuurlijk volledig verantwoordelijk is voor dit project. Ondersteunt u met deze […]

vakantiehuis
Diaconie

Diaconale collecte 11 september 2022

Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de Diaconie kunnen zij toch een mooie vakantieweek beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van gezelligheid, leuke activiteiten, een mooie omgeving en worden […]

Diaconie

Diaconale collecte 4 september 2022

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt ze niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Ook krijgen lokale kerken […]

Diaconie

Tweede collecte 28 augustus 2022

De tweede collecte is bestemd voor Hospice Apeldoorn. Het hospice biedt mensen een zorgzaam begeleid levenseinde in de laatste levensfase wanneer dit thuis niet meer mogelijk is. Met name bij dreigende of bestaande overbelasting van de mantelzorg, of bij het ontbreken daarvan. De zorg wordt geleverd door speciaal opgeleide vrijwilligers, onder leiding van professionele coördinatoren. […]

Diaconie

Diaconale collecte 28 augustus 2022

Draag bij aan een beter leven. De vele vrijwilligers van het Inloophuis aan de Deventerstraat zetten zich in voor mensen die op zoek zijn naar aandacht en gezelligheid. Ze zorgen voor een kopje koffie of een maaltijd en ze bieden praktische hulp. Niet alleen voor werving van nieuwe vrijwilligers, maar ook voor ondersteuning van de […]

Diaconie

Diaconale collecte 21 augustus 2022

Omzien naar elkaar. Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor maar ook een zichtbaar teken […]

Diaconie

Diaconale collecte 14 augustus 2022

Armoedebestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- en andere organisaties op korte termijn geen hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat wel. Samen met afgevaardigden uit andere kerken biedt het CNAP individuele financiële hulp aan niet-leden van de kerken waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn.

Diaconie

Diaconale collecte 7 augustus 2022

Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we Kerk in Actie. Met deze woorden roept de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. Zo worden honderden […]