Diaconie

Diaconale collecte 28 mei

Schuldhulpmaatjes helpen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij met dit mooie, maar moeilijke werk kunnen doorgaan. Met uw bijdrage kan de Diaconie […]

Diaconie

Vakantiegeld Samen Delen – tot en met 2 juni

Veel mensen (in loondienst) hebben deze week een mooi bedrag aan vakantiegeld ontvangen. Mensen met een laag inkomen ontvangen in deze periode niet of nauwelijks iets extra’s. Met Vakantiegeld Samen Delen willen de kerken samen een brug bouwen tussen ‘rijk’ en ‘arm’. Omdat we geloven in samen delen. Daarom nodigen we iedereen uit, die het financieel […]

Algemeen Diaconie

Diaconale collecte 21 mei

Aan het aantal aanvragen voor hulp dat het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn krijgt, is duidelijk dat de bekendheid van het fonds nog steeds groeit. Mensen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, ontvangen financiële ondersteuning. Met deze collecte steunt u mensen die in nood verkeren, ook mensen die geen lid zijn van de kerken. Maak […]

Diaconie

Vakantiegeld Samen delen

Een tussentijds bericht over Vakantiegeld Samen Delen:  Er zijn (op 10 mei) al fors meer aanvragen binnen dan vorig jaar om deze tijd, inmiddels een kleine 700. Dat geeft aan dat steeds meer mensen van deze actie weten, dat veel mensen heel goed iets extra’s kunnen gebruiken en ook dat ze vertrouwen hebben in deze actie van […]

Algemeen Diaconie

Diaconale collecte 7 mei

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale […]

Diaconie

Diaconale collecte 30 april

Wij kennen allemaal de noodkreten van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst. Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk en Vluchteling voor hulp en advies. Bijvoorbeeld wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben voor medische zorg. Het noodfonds kan in die gevallen ondersteunen met een vergoeding van […]

Diaconie

Diaconale collecte 23 april

Bijdragen aan koffieochtenden en bijeenkomsten voor ouderen. Wie door leeftijd meer aan huis gebonden is geniet extra van gezelligheid en ontmoeting. Daarom organiseren de wijkdiaconieën regelmatig koffieochtenden en ouderenreisjes. Er zijn dan voldoende vrijwilligers om de deelnemers tijdens zo’n dagje uit te helpen. Het zijn mooie vormen van gemeente-zijn waar de onderlinge contacten versterkt kunnen […]

Algemeen Diaconie

Diaconale collecte 16 april

Draag bij aan een beter leven. Die slogan gebruikt het Citypastoraat voor het werven van vrijwilligers voor het Inloophuis aan de Deventerstraat. Dit huis wil een plaats zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze zich even terug kunnen trekken uit de hectiek van het leven en de dagelijkse zorgen, waar mensen hun verhaal kwijt […]

Diaconie

Nieuwsbrief familie Oudshoorn

FILMPJE ‘Zonder gebed kunnen we wel thuisblijven. Gebed is het belangrijkste deel van het werk.’ Kijk op https://youtu.be/enAF29DkHkU voor een filmpje waarin Danielle vertelt over wat ze heeft geleerd over gebed en zending. (Dit filmpje werd eerder vertoond tijdens een workshop over de relatie tussen gebed en zending tijdens de GZB-dag.)   Wilt u met ons DANKEN: […]