Diaconie

Diaconale collecte 5 februari 2023

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Zij worden na de opleiding begeleid bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Wie naar de universiteit wil, krijgt hulp bij de voorbereiding op de  toelatingstest. Zo worden zij economisch zelfstandig gemaakt. Door jongeren […]

Diaconie

Diaconale collecte 29 januari 2023

Nog altijd is er veel nood onder uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Bij de Stichting Kerk en Vluchteling kunnen zij een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp, zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. Met uw bijdrage voor deze Stichting kunnen deze […]

vakantiehuis
Diaconie

Diaconale collecte 15 januari 2023

Een korte vakantie. Velen onder ons genieten daar regelmatig van. Helaas geldt dat niet voor een behoorlijk aantal huishoudens met een beperkt budget. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de Protestantse Diaconie voor een vakantie […]

Diaconie

Diaconale collecte 8 januari 2023

De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terechtkunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Dat het Inloophuis in de winter ruimer open is, wordt zeer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw […]

Diaconie

Diaconale collecte 1 januari 2023

Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch centrum staan.  Voor gemeenteleden die bij ziekte en langdurige zorg deze bloemen, als groet en teken van meeleven, thuis ontvangen zijn ze vaak heel bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar elkaar zo belangrijk. De Diaconie draagt voor een deel […]

Diaconie

Diaconale collecte 25 december 2022

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte. Maak […]

Diaconie

Diaconale collecte 18 december 2022

Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een levende, betrokken gemeente. Juist in deze periode rond Kerst worden voor jong en oud bijeenkomsten en maaltijden georganiseerd. Samen zingen, luisteren en eten, een goed woord, een mooi versierde tafel of ruimte, bieden warmte en licht in deze donkere dagen. Om dit ook voor mensen […]

Diaconie

Diaconale collecte 11 december 2022

Kinderen en jongeren die in asielzoekerscentra verblijven, hebben het zwaar. Door de oorlogservaringen en door de onzekerheid of zij in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks in deze centra het KunstLab. Door activiteiten als dans, theater, muziek, film en fotografie ontdekken en ontwikkelen kinderen en jongeren zo hun talenten. Dankzij steun van Kerk […]

Diaconie

Diaconale collecte 4 december 2022

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meesten terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen en arme lokale families […]

Diaconie

Diaconale collecte 27 november 2022

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Dat doen zij in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá, op de markt of op de vuilnisbelt, in een omgeving met veel geweld en drugs. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, […]