Diaconie Missionair

De Fontein Kerk met stip

De Fontein is sinds vandaag een Kerk met stip. Er is een samenwerking aangegaan met de landelijke vereniging Kerken met Stip (www.kerkenmetstip.nl). De vereniging van ongeveer 75 kerken die zich inzetten om contact op te bouwen met mensen in een sociaal kwetsbare levenssituatie. Niet iedereen kan zelf een netwerk opbouwen om het leven te delen.

De naam Kerk met Stip is afgeleid van een gebruik in de vorige eeuw. Dak- en thuislozen die bij een huis aanklopten, vriendelijk werden ontvangen en een maaltijd kregen, zetten een stip op de muur of op het hek van dit huis. Hiermee was het voor andere dak- en thuislozen duidelijk dat ze in dat betreffende huis gastvrijheid zouden vinden.

De Fontein heeft inmiddels mensen uit deze doelgroep wekelijks op zondag in de dienst. De komende weken zullen we inventariseren of er gastvrije gemeenteleden zijn die oog en hart hebben voor mensen in een sociaal kwetsbare levenssituatie. Ook is het goed dat de bestaande doelgroep meer gemeenteleden gaat kennen. De zorg voor deze groep wordt nu door een zeer klein deel van de gemeente vormgegeven. Als je interesse hebt, stuur dan een mail naar kerkmetstip@defonteinapeldoorn.nl. Lees Matteüs 25, vanaf vers 31, nog eens door. Het is de bedoeling warme betrokkenheid te tonen door bijvoorbeeld iemand uit te nodigen voor een kop koffie of een maaltijd. Je kunt daar met elkaar een vorm in vinden. Het gaat hier uitdrukkelijk NIET om hulpverlening, dus iedereen in de gemeente kan dit. Natuurlijk is het spannend, maar zeker ook een mooie uitdaging om (nieuwe) mensen zo te leren kennen.

De landelijke vereniging organiseert ook cursussen om gemeenteleden toe te rusten. In het begin van 2024 zal een lid van de vereniging voorgaan tijdens een kerkdienst, waarin aandacht geschonken wordt aan Kerk met Stip. Daarover later meer.