Veel gestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van veel gestelde vragen. Zit jouw vraag er niet bij? Stel deze gerust via het contactformulier.

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de kerkenraad graag bericht via de secretaris (scriba), Herbert van Daalen, Drapeniersdonk 353, 7326 AN Apeldoorn of stuur een email: secretaris@defonteinapeldoorn.nl. Bellen kan ook: 055-5430934 of 06-53923120.

Geboorteberichten worden alleen afgekondigd wanneer de secretaris een geboortekaartje krijgt, als blijk, dat de ouders afkondiging in de ochtenddienst op prijs stellen.

Voor kinderen vanaf 5 tot 12 jaar is er kindernevendienst. De kinderen gaan tijdens de dienst naar hun eigen ruimte. Daar horen zij het Bijbelverhaal op hun eigen niveau. Onder de collecte komen zij weer terug. Er is ook oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Nadat u aan de secretaris het geboortebericht hebt gemeld zal ouderling Nelleke van Wettum (ccvanwettum@gmail.com) contact opnemen. Zij zal met u bespreken welke datum u uw kind wilt/kunt laten dopen/opdragen. In de periode tussen de aangifte en bediening wordt een gesprek gehouden bij de ouder(s) thuis. Hierin wordt gevraagd naar het motief om te dopen of op te dragen, bij de doop de inhoud van het doopformulier en de gang van zaken tijdens de bediening besproken. Tevens wordt het praktische verloop van de dienst doorgenomen.
Op zondagochtend begint de dienst om 10.00 uur. De avondbijeenkomsten (1e en 2e zondag van de maand) beginnen om 19.00 uur.
Van zondagse ochtenddiensten worden video-opnamen gemaakt die later die week via de website www.defonteinapeldoorn.nl, Youtube en Facebook worden uitgezonden. Als u op de achterste twee rijen in de zaal gaat zitten, bent u niet in beeld. Voor de anderen geldt dat de opname van achter uit de zaal wordt gemaakt, waardoor in sommige gevallen alleen je rug of achterhoofd mogelijk in beeld zullen komen.