Diaconie

Diaconale collecte 7 april

Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp van mensen die in schrijnende situaties leven. Dat kan gaan om een noodgedwongen verhuizing waarvoor geen geld is, ook niet voor de inrichting. Zij kunnen bij de Diaconie een beroep doen op financiële ondersteuning en het verkrijgen van elementaire spullen voor hun woning, b.v. vanuit de Goederenbank. Deze collectie is bestemd voor de kosten die met opslag en vervoer van goederen zijn gemoeid. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij  ‘Project’ aan dat je bij wilt dragen aan de ‘CNAP’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘CNAP’.