Financiën

Dol op financiën?

Sinds een jaar of 4 heb ik binnen de Kerkenraadscommissie de taak van penningmeester. Ik verzorg de administratie, maak verschillende overzichten, zoals de begroting, kwartaal-overzichten, de jaarlijkse resultatenrekening, etc. Daarnaast bezoek ik de vergaderingen van het College van kerkrentmeesters, en houd ik mij bezig met het in te dienen pioniersverslag, de subsidies, de ontvangen collectes, en alle andere zaken die voorbijkomen. Leuk en interessant, maar het lijkt elk jaar wel meer te worden. Wie vindt het leuk en voelt zich geroepen om mij hierbij te helpen, mee te denken en, wellicht samen met anderen, deze taken na verloop van tijd van mij over te nemen?

Jenine Bouwheer,
Penningmeester De Fontein