Financiën

Tweede collecte 4 december 2022

Vanuit de wijkkas worden alle onkosten betaald voor de kinder- en jeugdclubs, de zondagse diensten, de bloemen, het koffie drinken na de dienst en de missionaire activiteiten van De Fontein. De collecte van vandaag is bestemd voor al deze uitgaven. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij ‘Project’ aan dat u bij wilt dragen aan de ‘Wijkkas’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Wijkkas’.