Overig

Samen danken en bidden

 • Samen danken en bidden (5, 12 mei 2023)
  Omdat aan het begin van de vorige bijdrage een woordje ontbrak, ontstond er een onduidelijke zin. Daarom hierbij alsnog de verbeterde versie: ‘Maar al zijn we overtuigd, dat Jezus echt is opgestaan, dan nog kunnen we deze gebeurtenis slechts voor kennisgeving aannemen. In dit geval heeft de Opstanding geen invloed op ons leven, ook al zingen we ‘want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan’.
  Dit keer hierop een vervolg: belangrijke kenmerken van dit nieuwe leven zijn danken en bidden. Dánken, dat Jezus door Zijn opstanding nieuw leven mogelijk heeft gemaakt, en bídden, dat deze vernieuwing steeds verder zal doorwerken. Dat is in de loop der eeuwen op ruime schaal gebeurd, want het Evangelie is inmiddels wereldwijd verspreid en er zijn vele miljarden volgelingen bijgekomen. De groei begon vaak door het danken en bidden van mensen, die eerst zelf tot geloof waren gekomen. Daarom vragen zendingsorganisaties niet allereerst om geld en andere zaken, maar om gebed. Dat is ook de boodschap van Jezus, die bij het zien van veel uitgeputte en hulpeloze mensen tegen Zijn volgelingen zei: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen’ (Matteüs 9:37, 38). Laten we daarom dankbaar zijn, dat God al voor veel arbeiders heeft gezorgd en wil blijven zorgen.

 

 • De invloed van 1 minuut bidden
  Collega Paul Visser uit Rotterdam vertelde het volgende opmerkelijke verhaal: hij had in een preek gemeenteleden opgeroepen 1 minuut per dag te gaan bidden voor iemand, die niks (meer) met God en met de kerk van doen had. Jaren later ontmoette hij een man, die vertelde, dat zijn overbuurvrouw na die preek voor hem was gaan bidden. Dat had ze jaren volgehouden zonder dat er iets veranderde, maar vervolgde hij, God heeft haar gebed verhoord, want hij was tot geloof gekomen en meelevend gemeentelid geworden. Hij had behoefte deze goede afloop aan Visser door te geven met de aanmoediging aan kerkgangers voor ongelovige en onkerkelijke bekenden te gaan en te blijven bidden. Daarom zou ik iedere lezer van dit verhaal willen uitnodigen voor minstens één bekende ongelovige regelmatig te gaan bidden om het Evangelie ter harte te nemen en een volgeling van Jezus te worden.

 

 • Nog veel gebedsvacatures….
  Aansluitend op de oproep van collega Karelse als Fonteinleden een gebedsbeweging voor de problematische wijkgemeenten te gaan vormen is de rubriek ‘Samen danken en bidden’ begonnen. Na de eerste bijdragen heb ik een aantal kerkgangers gevraagd, of ze die hadden gelezen en gebruikten. Bij de meesten was dat niet het geval en dus heb ik voorzitter Wim Burggraaf gevraagd, of het zinvol was ermee door te gaan. Zijn antwoord luidde: doorgaan, ook al is er nog maar één deelnemer. Zo gezegd, zo gedaan en daarom wordt vervolgd. Hopelijk zullen de gebedsvacatures hierdoor verminderen.

Marius Noorloos