Overig

Dienst met belangstellenden

DV zondagavond 25 juni  19.00 een DMB dienst in de Grote Kerk. “Apeldoorn zingt” 
Voorganger ds. Sjoerd Muller met als thema: “De roeping van Elisa” Medewerking wordt verleend door het Chr. Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen o.l.v. Gerwin van der Plaats, die tevens organist is. Vanaf 18.45 samenzang.