Overig

Samen danken en bidden (nr. 10, 21 juli 2023)

 • In deze rubriek vragen wij aandacht voor het wel en wee van de Kerk in zijn geheel en de plaatselijke wijkgemeenten. Er is in ons land en in Apeldoorn een mozaïek van kerkplekken. Bij alle verscheidenheid geldt voor ons allen dat wij door God geroepen en gezonden zijn om in eigen context verschil te maken.

 

 • In deze tijd van politieke onrust en maatschappelijke problemen komt het er op aan dat wij als christelijke gemeente present en beschikbaar zijn voor God en de naaste. Om dat te zijn en te kunnen volhouden hebben wij de voortdurende bijstand nodig van de Heilige Geest. Die heeft ook vandaag een breed scala aan mogelijkheden tot zijn beschikking. Hij gebruikt ons als ambtsdragers en gemeenteleden, jonge mensen en ouderen, vrouwen en mannen. Om ons wederzijds scherp te houden en aan te moedigen is het nodig dat er een stroom van gebeden op gang komt en gaande blijft. Zijn wij open voor nieuwe ontwikkelingen in de wijkgemeenten? Hoeveel ruimte is er voor het Evangelie van het Koninkrijk en de gaven van de Geest? Laten wij elkaar aansporen om er geregeld voor te
  bidden.

 

 • Tijdens de dienst van 9 juli j.l. sprak ds. Sander Ris over het gebruik van onze tong en over klanktaal, bidden in een nieuwe taal. De dienst was voorbereid met enkele belijdeniscatechisanten. Tijdens die catechese was ook gesproken over het werk en de gaven van de Geest. Een thema dat ook in de gegeven Alfacursus ruime aandacht krijgt.

 

 • Ds. Sander sprak ook over het ministry-gebed. Die praktijk van bidden is ontstaan in de Anglicaanse gemeente van Chorleywood (Engeland) en is overgenomen in de Fontein. Na afloop van de dienst zijn bepaalde mensen herkenbaar aan een geel koord. Zij zijn
  beschikbaar om te luisteren en voorbede te doen voor wie daar om vraagt. Zowel gaven van de Geest als voorbede en andere vormen van gebed zijn van groot belang voor de toekomst van de kerk en de vernieuwing van mensen en geloofsgemeenschappen.
  Gelukkig komt daar in deze tijd nieuwe aandacht voor.

 

 • New Wine Nederland viert van 22 – 28 juli tijdens de jaarlijkse Zomerconferentie het 20- jarig bestaan. De gemeente van Chorleywood werd genoemd. Daaruit is het werk van New Wine voortgekomen. Rond 1990 was David Pytches in die gemeente de vaste
  voorganger. Hij was eerder Anglicaans bisschop voor Chili en Zuid Amerika. Hij vertelt dat hij met zijn vrouw in een pub lunchte met een zendelinge op verlof. Zij vertelde over een droom/visioen. Een engel op het dak van de kerk in Chorleywood haalde wat pannen weg
  en door de opening schudde hij een zak leeg. Terwijl de gemeente God aan het aanbidden was dwarrelde er iets neer in de kerk dat leek op deeltjes van goud. Zij vroeg de engel wat het was. Die zei dat er gaven werden uitgedeeld aan de kerkgangers. Zij vroeg: “Waarom stapelen die gaven zich op in de gangpaden en zijbeuken?” De engel zei: “Dat komt omdat Gods volk ze niet oppakken.”

 

 • David Pytches voelde zich aangesproken en zei: “Wij hebben onvoldoende praktisch onderwijs gegeven over de gaven van de Geest. Het is de mensen niet duidelijk wanneer het terecht is om een profetie of een andere gave in de dienst van de kerk tot uiting te laten komen. Daarom begonnen wij daarover te onderwijzen en ruimte te geven”.

 

 • Wat heeft dat ons te zeggen in onze tijd en omstandigheden? Laten wij danken voor wat God aan ambten en gaven schenkt in de PGA en in de gemeente van Christus dichtbij en ver weg. En laten wij bidden om de doorwerkende tegenwoordigheid van de Geest. Dan
  mogen wij verwachten dat er nieuwe inspiratie en transformatie wordt geschonken. Wij hebben een missie!
  Jan Karelse