Overig

Toekomst Protestantse gemeente Apeldoorn (PGA)

Op 3 juli sprak de projectgroep Toekomstverkenning PGA over de ontwikkelingen binnen de Protestantse Gemeente te Apeldoorn. Wij realiseren ons dat we de kerk niet hebben gemaakt, maar weten ons geroepen om ons voor het behoud ervan in te zetten. Binnen de PGA zijn we al enige tijd met elkaar in gesprek over hoe wij als een financieel gezonde en vitale gemeente de toekomst ingaan. Vanuit gemeenteavonden, wijkkerkenraden, colleges, predikanten en commissies wordt er meegedacht en worden denkrichtingen voorgesteld. In de projectgroep is deze inbreng besproken en dat heeft geleid tot het besluit een drietal trajecten in te zetten. Namelijk het beschrijven van een aantal mogelijke scenario’s (afgerond medio september), het samenwerken bij/deelnemen aan elkaars activiteiten (vanaf nu) en een voortzetting van de gesprekken rondom de toekomstverkenning binnen de wijken (lopend proces). Graag nodigen we u uit ook uw gaven en talenten hierbij in te zetten. Namens de algemene kerkenraad, Rien van Burg, scriba (scriba.ak@pkn-apeldoorn.nl)