Overig

Najaarsconferentie CWN

Wat is de overeenkomst tussen Desmond Tutu, Bob Dylan, Dorothy Day, Martin Luther King, Jeremia, Elia, Jesaja, Hosea en Dietrich Bonhoeffer? Je zou ze voor het gemak allemaal profeten kunnen noemen. Mensen die vanuit een crisis, luisterend naar Gods stem, iets ontdekken en daarnaar gingen handelen. Meestal dwars tegen de stroom in.

Komend najaar staat tijdens de conventie profetie centraal. Met als leidende tekst:

“Ik zal mijn Geest uitstorten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien.” Joël: 2: 28

Profetie als gave van de Geest. Wat is dat en welke plek heeft dat in de gemeente? Staan we in onze tijd open voor profeten en herkennen we ze? En hoe onderscheiden we valse en echte profeten?
Maar ook: hoe is het om profetisch te leven, om te gaan met de mogelijke wrijving die dat oproept? Hoe leef je daarmee en hoe houd je dat vol? En, wat drijft je om profetisch te willen leven? Het zijn vragen die aan de orde komen tijdens de Najaarsconventie 2023.

Meer info: Najaarsconventie 2023 – CWN-CWJ