Financiën

Tweede collecte 10 december

De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn zijn in de afgelopen jaren een aantal plannen voor kerkvernieuwing in de vorm van pioniersplekken uitgevoerd. Op dit moment is pioniersplek de Vuurplaats actief. De landelijke kerk draagt financieel bij aan deze pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij  ‘Project’ aan dat je bij wilt dragen aan de ‘Pioniersplekken’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van de bankrekening NL58INGB0007810289 t.n.v. PGA betreffende De Fontein. Vermeld er wel bij: ‘Pioniersplekken’.