Deze zondag vierde we Pasen! De dienst heb ik voorbereid met een 25plus-kring van twintigers en dertigers, die met mij alvast de centrale Bijbeltekst 1 Korintiërs 15:1-23 hebben gelezen en de…
In de viering, voorbereid door wijkkring 4, gaat het over de verhouding tussen wet en genade. Wettisch geloven houdt in dat er “iets” namens ons tegenover de liefde van God…
De dienst zondag 5 februari werd geleid door onze oud-predikant ds. Sjoerd Muller. Het thema van de dienst was: ‘Als God je vraagt te leiden’. De schriftlezingen zijn uit Richters…
Het verhaal van de Emmausgangers staat vanmorgen centraal. Het thema is: ‘Door welke bril kijk je naar dit verhaal?’ De dienst is voorbereid door de deelnemers van Alpha, samen met…
Samen met een wijkkring heeft Sander Ris de dienst van deze zondag voorbereid. Vanuit de gelijkenis van de zaaier uit Lucas 8 is de titel van de preek: ‘Hoe luister…
Deze eerste zondag van 2023 start de nieuwjaarsviering om 11:00 (!). Je wordt ontvangen met koffie en thee, gebak en cake om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. In de viering…