U bent lid van een ander kerkgenootschap dan de PKN, maar wilt gastlid worden van Geloofsgemeenschap De Fontein?

U kunt onder bepaalde voorwaarden gastlid worden. Zie website Protestantse Kerk Nederland. Gezinsleden die of gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan van 18 jaar en ouder die nog thuis wonen, dienen een eigen formulier in te vullen en in te leveren.

Inschrijvingsformulier gastlid