Wij willen graag ons kindje laten dopen/opdragen, hoe gaat dit?

Nadat u aan de secretaris het geboortebericht hebt gemeld zal ouderling Nelleke van Wettum (ccvanwettum@gmail.com) contact opnemen. Zij zal met u bespreken welke datum u uw kind wilt/kunt laten dopen/opdragen. In de periode tussen de aangifte en bediening wordt een gesprek gehouden bij de ouder(s) thuis. Hierin wordt gevraagd naar het motief om te dopen of […]

Er is een baby geboren, waar kan ik dit doorgeven?

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de kerkenraad graag bericht via de secretaris, Herbert van Daalen, Drapeniersdonk 353, 7326 AN Apeldoorn of stuur een email: secretaris@defonteinapeldoorn.nl. Bellen kan ook: 055-5430934 of 06-53923120. Geboorteberichten zullen alleen afgekondigd worden als er een geboortekaartje verstuurd wordt […]