Overig

Overdracht leden-administratie

De afgelopen tijd is de ledenadministratie van De Fontein verzorgd door Hanke Robbers.
Helaas heeft zij aangegeven hiermee te willen stoppen. Hanke heel erg bedankt voor je inzet en tijd. Soms was het veel werk, soms wat minder, maar nu is het even tijd voor je gezin en je gezondheid. (En het vakantiebijbelfeest bijvoorbeeld.)
Gelukkig hebben we ook een nieuwe leden-administrateur gevonden. Henri Jonkers is bereid om deze taak over te nemen. (Indien nodig, bijgestaan door zijn vrouw Christien)
Henri heel fijn dat jij/jullie dit willen doen. Henri is bereikbaar via hetzelfde email-adres: administratie@defonteinapeldoorn.nl.