Algemeen

Nieuwe leden kerkenraadscommissie

Met dankbaarheid meldt de kerkenraadscommissie dat de gemeenteleden Herma Wiersma en Stannie Bruinink bereid zijn gevonden de kerkenraadscommissie te gaan versterken. Stannie heeft aangegeven eerst een periode mee te willen lopen. Daarna zal ze beslissen of ze lid van de kerkenraadscommissie wil worden. De namen van Stannie en Herma zullen worden voorgedragen aan de Algemene Kerkenraad, omdat de kerkenraadscommissie officieel onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad valt. De Fontein is een pioniersplek en geen wijkgemeente. We wensen beide dames van harte Gods zegen toe met hun nieuwe taak binnen De Fontein.