Algemeen

Kennismakingsbijeenkomsten nieuwe leden

De kerkenraadscommissie organiseert kennismakingsbijeenkomsten voor (nieuwe) leden en vrienden. Op een interactieve manier neem je kennis van De Fontein. We hopen je op een van de volgende avonden te ontmoeten. Aanmelden: secretariaat@defonteinapeldoorn.nl. Zondag 15 oktober na de kerkdienst Donderdag 26 oktober 20.00 uur in de Ecofactorij 18 (kantoor Sparkling Projects) Zondag 12 november na de […]

Algemeen

Kerkproeverij zondag 8 oktober – wie nodig jij uit?

Op zondag 8 oktober wordt de landelijke kerkproeverij georganiseerd. Belangstellenden zijn extra welkom om een kijkje te nemen tijdens de dienst. Op deze manier kunnen mensen kennis maken met het evangelie van Jezus Christus. Jij wordt uitgenodigd je buren, vrienden, kennissen en collega’s op 8 oktober mee te vragen naar de kerk. In de kerk […]

Algemeen

Samen danken en bidden. Nr. 14, 22 september 2023

Het kapitaal van het gebed is door allerlei omstandigheden behoorlijk aan inflatie onderhevig. Een journalist van dagblad Trouw was ooit op weg om een goed verkopende theologische auteur te interviewen. Hij kwam voorbij een boekhandel. In de etalage lag een boek: De mooiste gebeden van de wereld. De verkoper had er een kaartje bij gelegd […]

Algemeen Diaconie

Diaconale collecte 17 september

Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen is scholing nodig. In speciale cursussen wordt hun de gelegenheid geboden te ontdekken wat het ambt inhoudt en wat de vragen en wat de taken en rollen van de diakenen zijn. De eerste collecte is dan ook bestemd voor toerusting van de diakenen. Maak je […]

Algemeen Diaconie

Collectanten gezocht voor Kerk in Actie

De landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie (20 t/m 25 november 2023) is dit jaar voor kinderen in Oekraïne. We gunnen deze kinderen hoop. Ondanks de oorlog proberen de inwoners van Oekraïne dagelijks te bouwen aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Kerk in Actie (Protestantse Kerk in Nederland) helpt hen graag […]

Algemeen

Hartelijk bedankt

Vanwege de aandacht voor ons 60-jarig huwelijk in een vorige nieuwsbrief kregen we veel felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes, bezoek en zelfs applaus tijdens de viering van 27 augustus. Het deed ook goed, dat toen voor ons is gedankt en gebeden. Dat alles vonden we hartverwarmend en daarom willen we graag iedereen […]

Algemeen

Gebedspunten

We bidden al een aantal maanden voor de kerken in Apeldoorn, in het bijzonder voor de Protestantse Gemeente Apeldoorn en haar wijkgemeenten. Wil je meebidden, dan kan je aan de volgende dingen denken: Sinds juli is het christelijk jongerencafé Lighthouse in het oude Schenkers gestart met jongerenavonden op de vrijdagen en zaterdagen. Een groep van […]

Algemeen

Stroomlijnen communicatieve uitingen

De kerkenraadscommissie van De Fontein wil graag de interne en externe communicatie m.b.t. activiteiten van De Fontein stroomlijnen. Dit betekent dat alle activiteiten die worden georganiseerd vanuit De Fontein gecommuniceerd worden via communicatie@defonteinapeldoorn.nl. Als er flyers/posters ontworpen worden, zien we graag het resultaat voordat deze verspreid worden. De Taakgroep Communicatie zal ervoor zorgen dat activiteiten […]

Algemeen

Kijk op de Kerk

De nieuwe kerkkrant Kijk op de Kerk is weer beschikbaar. Dit keer vertelt gemeentelid Harold Leeman hoe hij via de livestream van de diensten van De Fontein en de Alphacursus betrokken raakte bij de gemeente. Sinds kort is hij samen met zijn vrouw Tina lid van onze gemeente. Hij zegt: “De kerk is een plek […]

Algemeen

Tweede collecte 3 september

Vandaag de startzondag, met het mooie optreden van Marcel en Lydia Zimmer. De collecte is bestemd voor de onkosten. Je kunt geven via de chrch-app (voorkeur) of via https://defonteinapeldoorn.nl/ondersteun. Geef bij  ‘Project’ aan dat je bij wilt dragen aan de ‘Wijkas’. Mensen die graag het bedrag via hun eigen bankomgeving willen overmaken, kunnen gebruiken maken van […]