Algemeen

Doopdienst

Deze zondag zal Sander Ris de kleine Faas dopen en Suze opdragen – een bijzondere viering! Samen met de ouders is de dienst voorbereid. We lezen een verhaal van Jezus, dat van oudsher een plekje heeft gekregen in de Veertigdagentijd: hoe Jezus op een berg van gedaante verandert – en even zichtbaar wordt wie Hij […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Interkerkelijk gebed

Zondagavond 10 maart 2024. Bidden voor Apeldoorn. Vanaf 19.00 uur ontvangst, koffie, thee. Om 19.30 uur opening, enkele liederen, gevolgd door inleiding (2x) en bidden in kleine groepen tot 20.45 uur. Info: gebedapeldoorn055@gmail.com De volgende avonden zijn: 7 april De Fontein 12 mei Filadelfia

Algemeen

Blijf op de hoogte van De Fontein

Graag brengen we je de diverse kanalen onder de aandacht waarmee we je op de hoogte houden van De Fontein. De chrch-app zal een steeds belangrijker rol gaan spelen om je op de hoogte te houden. Installeer de app vandaag nog op je telefoon. Lukt het niet of heb je vragen? App naar 06-53923120 of […]

Algemeen

Gevraagd: muzikanten en vrijwilligers

Gevraagd: muzikanten en/of vrijwilligers voor maandelijkse kerkdienst voor licht verstandelijk beperkte medemensen. We organiseren elke maand een kerkdienst voor de bewoners van Pluryn die in Sainte Marie wonen te Apeldoorn. De diensten zijn oecumenisch, laag drempelig en iedereen is welkom. We maken gebruik van PowerPoint en begeleiden zelf liederen op bugel, dwarsfluit en orgel. We […]

Algemeen Leren en ontmoeten

Ochtenddienst

Ds. Maarten Bondzio is onze voorganger op zondag 25 februari. We zien uit naar een mooie dienst waarin weer veel gezongen zal worden. De schriftlezingen zijn: Exodus 24:12-18 en Matteus 15: 21-28. Na de dienst is er koffie, thee, fris en gebak. Hartelijk welkom!

Algemeen

Tribute concert for Ukraine

Op zondag 25 februari 2024 vindt het Concert voor Oekraïne plaats in de Julianakerk in Apeldoorn. Een concert om stil te staan bij de brute Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 en de meedogenloze, onmenselijke vernietiging sindsdien. Ter herdenking van de slachtoffers, gewonden, militairen, burgers, vaders, moeders, kinderen, broers, zussen, grootouders, vrienden en […]

Algemeen

Confessionele Vereniging

Ieder van ons weet en realiseert zich dat zoals we nu leven en omgaan met de natuur en het klimaat, we dat niet zo kunnen blijven doen. Er staat veel, ja heel ons bestaan en deze aarde staan op het spel. Zeker als christenen weten we ons daarbij aangesproken. Klinkt het in het begin van […]

Algemeen

Apeldoorn zingt

Zondagavond 25 februari 19.00 is er weer een Dienst Met Belangstellenden in de Grote Kerk onder de noemer ‘Apeldoorn zingt’. Voorganger ds. P. M. van der Meulen met als thema: ‘God liefhebben? Da’s een kunst!’ Organist : Henk van der Maten. Koor: Hosanna uit Vaassen o.l.v. Bea Schreurs. Vanaf 18.45 uur is er samenzang.

Algemeen

Bidden voor Apeldoorn

We bidden al een tijd met elkaar voor de kerken in Apeldoorn. In deze nieuwsbrief wil ik je graag het volgende meegeven voor je gebeden. Binnen de Protestantse kerk in Apeldoorn zijn er allerlei verlangens en ideeën om een stadsbrede pioniersplek te starten voor de jongere generaties binnen en buiten onze kerkgemeenschappen. Daar zit de […]