Diaconie

Diaconale collecte 9 januari

De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terechtkunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Zeker in deze tijd van corona wordt dat nog meer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd als teken van verbondenheid met de Stichting Citypastoraat die de voortzetting van dit werk mogelijk maakt. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.