Diaconie

Diaconale collecte 17 april

Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, kampt met enorme problemen. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren hier elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Zij krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. Maak je bijdrage over via de chrch-app  (bij voorkeur), NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. De Fontein of via https://site.skgcollect.nl/292/gift/formulier.html?id=7423.